Wednesday, December 28, 2016

Alternativt sätt att redovisa portföljen

Jag redovisade ju igår mitt värde i procent av de olika innehaven i aktieportföljen. Diagrammet såg ut såhär för dig som inte läste gårdagens inlägg.


Som jag ser det finns det några problem med denna redovisning. 

Dels försöker jag komma bort från att fokusera så mycket på värdet av aktierna. Då det varierar väldigt mycket upp och ner och för mig som aldrig ska sälja är ju värdet av mindre intresse än vilken utdelning innehaven genererar. Lösningen på det problemet är ju att helt släppa denna typ av diagram och istället jobba med någon form av stapeldiagram över utdelningsprognosen som uppdateras varje gång man köper nya aktier.

Vill man ändå titta på innehavens procentuella fördelning har jag även en variant på cirkeldiagrammet som ser ut såhär:


Här har jag alltså skapat en ny cirkel som summerar upp till en målsättning om 6 miljoner kronor och även inkluderat mina fonder. Även detta diagram har stora begränsningar. Då huvudproblematiken att vi fokuserar på aktiernas dagsaktuella värde finns kvar. Men som komplement till ovanstående diagram har det också några fördelar. 

Dels tycker jag på sätt och vis fördelningen blir tydligare då den tar hänsyn till ett mål längre fram som jag jobbar mot. När jag köper nya aktier i ett bolag så minskar inte de andra innehavens tårtbitar utan det är tårtbiten "saknas" som minskar.

Just det pedagogiska och motiverande upplägget tycker jag är en stor fördel. Mycket mer motiverande att köpa Investor under hela 2017 och se fältet "saknas" minska än att köpa Investor och H&M under året med resultatet att till exempel ABBs och Atlas Copcos tårtbitar minskar, bara för att jag inte fyllt på i dessa aktier. 

Vad tycker ni finns det en pedagogisk poäng och logik att lägga upp det såhär?

Notera att detta bara är ett exempel. Jag har inget bestämt slutmål på 6 miljoner och med dagsaktuell kurs på fonderna skulle den ligga på 26-27% om totalen var 6 miljoner.  

5 comments:

 1. Staplar eller helt enkelt en vanlig linjegraf med utdelningsmål kontra faktiskt utdelning per kalenderår kanske vore något? Det skulle då vara två staplar per år, en förväntad utdelning och en faktisk. Alternativt en punkt på varsin linje per år, samma upplägg. Fördelen med staplar är att du då kan låta varje bolag för sig få bygga upp stapeln så att det frångår att ex HM står för 10% av utdelningen ett visst år. Det ger en tydlig överblick om du är i fas med målbilden under resans gång. Hur ofta man uppdaterar grafen kan ju anpassas, kanske ska den vara månads- eller kvartalsvis istället för årsvis?

  Men för att visulisera hur nära slutmålet du är just precis nu så kanske ett cirkeldiagram likt det ovan men på "målutdelning" istället för marknadsvärde vore något. Säg att du har 300 tkr i årsutdelning som mål och att du i dagsläget har hälften av det. Då skulle du ha halv cirkeln på Saknas och halva mättad (av olika innehav om du så vill eller bara som en och samma kaka). Denna kan ju uppdateras mer ad hoc då hela grafen ritas om vid uppdatering.

  Som du uttrycker dig så är det egentligen inte intressant att redovisa just marknadsvärdet över huvud taget. Har man planer på att aldrig sälja (aktierna) så är ju marknadsvärdet i teorin helt ointressant. Men just för bloggläsarnas skull så kanske man vill göra det ändå just för att det är ett väldigt enkelt nyckeltal för alla att snabbt relatera till (och imponeras av).

  Personligen skulle jag tycka att det vore väldigt intressant med en tydlig diskussion och redovisning kring hur du tänker kring målbilden för utdelningar. Hur mycket direktavkastning är rimligt att räkna (jag snittar ex drygt 4% idag), bör man leva år för år sen eller buffra upp en eller ett par år i indexfonder kontinuerligt (vet att du pratat om indexfonder för att täcka upp till tjänstepensionen, men jag menar löpande för att jämna ut eventuella dåliga börsår). Det minskar ju volatiliteten men ökar istället investeringsmålet förstås. Jag vrider och vänder på olika parametrar just kring utdelningsmål så det är alltid uppskattat att läsa andras tankegångar!

  ReplyDelete
 2. Problemet med att enbart fokusera på utdelning och ha ett mål per år i diagranform är att det skulle bli ett starkt incitament att köpa mycket bolag med 6-7% direktavkastning eller preffar.

  Jag har mina utdelningsmål i stapeldiagram i min excelfil (tillsammans med historiska siffrorna för tidigare år). Men där tittar jag bara på totalen per år inte nedbrutet per bolag.

  Lovar återkomma med fler inlägg om målet med utdelningar, aktiefonder och pension. Tack för bra feedback!

  ReplyDelete
 3. Jag kan se poänger med båda diagrammen. Som du säger blir det en pedagogik i att nå ett mål med diagram 2 då du där kan se framsteg. Samtidigt vill jag ibland bara se aktuell fördelning för att kunna se om något innehav börjar få för stor del av portföljen. Så lite olika syften med de båda. Men kul med lite nya angrepssätt på redovisningen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack för feedback Mårten. Kul att jag kanske ändå är något på spåret med mitt nya diagram.

   Delete
 4. Tycker det verkar klokt att fokusera på dina långsiktiga innehavsmål.

  Håller med dig om risken att annars fokusera på högutdelare och preffar. Jag gör det förvisso delvis nu men då eftersom jag än så länge har en miljon och snabbare vill nå min andra. När jag är där kommer jag fasa ner till mer defensiva innehav med lägre men stabilare utdelning. Ditt sätt att räkna är värdefullt och har tagit det till mig genom att själv sätta upp indikativa köpmål över 2017 i de aktier som min portfölj består av. Det är annars lätt att glömma att man i genomsnitt bör öka med sina kärninnehav varje månad och deras andel av portföljen minskar snabbt. I oktober hade jag 25 procent H&M i portföljen, nu är det snart bara 10 procent eftersom jag inte har ökat sedan dess (skillnaderna blir förstås större i en mindre portfölj). Snart kommer jag behöva öka igen för att bibehålla en viss balans men avvaktar antagligen vårutdelningen och kommande rapporter först.

  ReplyDelete