Saturday, September 08, 2007

Hög ränta och inflation

Satt och funderade på en sak, var ett tag som jag läste ekonomi och sånt här med realränta, ränta och inflation är inte saker jag kommer i kontakt med dagligen.

Säg att du köper ett hus för ett par miljoner och lånar det mesta av pengarna. Räntan och inflationen går upp kraftigt från dagens nivå. Säg att räntan blir 10% och inflationen 7%, spontant tänker man ju att detta inte är någon höjdare. Men...Borde det inte vara bra för husägaren?

Visst räntan på lånen går ju upp så det gäller att ha buffert att klara av att betala räntan, iaf första åren. Men säg att det håller i sig i 15 år i sträck, då kommer ju inflationen urholka värdet på lånet. Ett par miljoner i lån kommer ju inte vara alls lika mycket då löner och husets värde har tredubblats.

12 comments:

 1. Anonymous1:29 PM

  Helt riktigt. Det var precis vad som hände på 80-talet.

  ReplyDelete
 2. Anonymous5:24 PM

  hur gamal ar du nu

  ReplyDelete
 3. Jag är 25, snart 26.

  ReplyDelete
 4. Anonymous7:28 PM

  Kortfattat och förenklat är inflation låntagarens bäste vän och spararens sämsta.

  ReplyDelete
 5. Anonymous11:05 PM

  Dwssutom var på 70-talet räntan helt avdragsgill (och inkomsträntor och utdelningar lades på tjänsteinkomsten).

  ReplyDelete
 6. Anonymous10:33 AM

  Man bör lägga till det faktumet att räntan i stort sett alltid är högre än inflationen.

  Slutsaten man kan dra är att ränteökningar ofta inte gör att fastighetspriser kraschar såvida vi inte kommer från en väldigt låg nivå t.ex. USA 2002 (1,5%) och sedan ökar ganska snabbt (idag 5,75% i USA) vilket ger räntor på ett villa lån på ung. 7% i USA idag.

  Vad som däremot dramtaiskt kan sänka fastighetspriser är ökad arbetslöshet i kombination av högre ränta.

  ReplyDelete
 7. ...Och är lånen bra mycket högre än årsinkomsten så kommer räntehöjningar öka räntekostanderna mer än inkomstökningen.

  ReplyDelete
 8. Christoffer: Skillnaden är ju att genom "ränta på ränta" kommer lönen och värdet på huset accelerera. Snabbare och snabbare. Så även om det är förlust med höjd ränta/inflation första åren kommer det på sikt bli en vinst.

  ReplyDelete
 9. Anonymous4:25 PM

  realränta % + inflation = nominell ränta %

  är realräntan 3.75% och inflationen 2.25% så är nominella räntan runt 6%.

  skilj på "räntan" och realräntan". skulle vi få en höginflationsscenario, så är det helt riktigt att detta är "bra" för låntagarna.

  exempel finnas från tysklands 1:a världskrig med hyperinflationsscenarion på 1000%-tals procent. de stora vinnarna var de som tog stora lån och köpte realtillgångar. fabriker, jordbruk, hyreshus.

  några år efteråt var värdet på lånen försumbart. lägg dock märke till att "inflationen" bakas in i den nominella räntan så att bankerna kommer inte förlora på detta.

  shit alltså... jag borde lyssnat bättre på föreläsningarna. men jag är minst 80% säker på det jag säger.

  mvh,

  ekonomie magister i nationekonomin från ett litet betydelelöst universitet.

  ReplyDelete
 10. Anonymous8:18 AM

  hmmm.. jag tror inte inflationen tillåts stiga så mycket.. Finns det inte någon 2% max eleler liknande som har med eu att göra.. inte så insatt men tror inflationen ni pratar inte är möjlig i dagens läge.
  kanske ute och cyklar..

  ReplyDelete
 11. Anonymous9:01 AM

  Ja, max 2 %, ett av de så kallade konvergenskraven enligt EU direktiv. Jag tror inte att man vinner på att ha stora lån i dagsläget.
  Inflationen dämpar man just med höjd ränta. Konsten är ju att hitta balansen och inte ta i för mycket, för då kanske de höga räntorna leder till stagnation ev ekonomin.
  LR

  ReplyDelete
 12. Anonymous10:40 PM

  2% inflation innebär att 19% av lånets "värde" äts upp på 10 år, om jag räknar rätt.

  ReplyDelete